Massagepraktijk MAASTRICHT

KLankschaal massage.


DE BEHANDELING

Er zijn  twee  behandelmethoden mogelijk.

Bij de eerste methode wordt alleen gebruik gemaakt van de klankschalen, bellen, tjinhga’s en oceandrum, en duurt ca 45 minuten 

 

                                       

Men gaat op de rug liggen, en de voorzijde wordt afgedekt met een grote doek. Hierop worden op diverse plaatsen kleinere klankschalen geplaatst. Verder worden rondom de behandeltafel de overige instrumenten geplaatst.

De instrumenten worden nu in verschillende volgorde, en met steeds weer veranderende hardheid aangeslagen. Hierdoor zal de ruimte zich volledig vullen met zeer relaxerende, lang naklinkende geluiden, die een bepaalde resonantie voortbrengen. Deze resonantie wordt door het lichaam opgenomen, waardoor  de ontspannende werking van de behandeling wordt vergroot. Zeker de op het lichaam geplaatste instrumenten zullen zelfs duidelijk voelbaar zijn.

 

                                 

De tweede behandelmethode, is een combinatie van  energetische en klankschaal massage, en duurt ca 1½ uur.

Eerst wordt de achterzijde van het lichaam op energetisch ontspannende wijze gemasseerd, waarna vervolgens de voorzijde met klankschalen wordt behandeld, zoals hierboven beschreven.

Begrijpelijk zal de ontspannende werking door de combinatie van de twee behandelmethoden worden versterkt.
 

 

ENIGE UITLEG OVER DE SCHALEN

Een klankschaal is een muziekinstrument in de vorm van een schaal dat vervaardigd is uit een legering.

Klankschalen zijn afkomstig uit de Tibetaans boeddhistische gebieden in de verschillende staten in de Himalaya. Ze worden gebruikt als relaxatie ondersteunende geluidsbronnen en als instrumenten bij het snoezelen.
Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur.

Een klankschaal brengt geluid voort door het onder andere aan te slaan met een slagstok. 
Klankschalen kennen veel boventoonresonanties met specifieke zwevingen.

De werking wordt toegeschreven aan resonantie.

Door de klankschaal op een andere manier vast te houden, worden andere resonantiefrequenties dominant en verandert de klank.
In dit geval rust de schaal dan op drie vingers aan de onderzijde

                                      

Aanspreektijd

Sommige klankschalen hebben een snelle aanspreektijd.
Dat wil zeggen dat de klank meteen na het aanslaan volgt.

Andere klankschalen ontwikkelen eerst een grommende bourdon, in het bijzonder de klankschalen tot 40 cm met een dikke rand.

Waar de ene schaal gewillig reageert op een zachte tik heeft een andere een forse aansporing nodig.

Boventonen

Zoals dat bij bijna ieder muziekinstrument het geval is, produceren klankschalen boventonen waarbij de boventonen uit het lage register de grondtoon voller en ronder maken.
Hierbij versmelt de nasorale resonantie van het boventoonzingen op een mooie wijze met de boventonen van de klankschalen.

 

 

Pulseren 

 

 

Een goede klankschaal kan een pulserende klank voortbrengen die op en neer golft in een periodiek ritme.


Door verschillende kloppers te gebruiken wordt het pulseren gekneed, verlengd of verkort, waarbij de klank een golfbeweging maakt die met geregelde tussenpozen uitzet en inkrimpt.


Klankschalen worden toegepast vanwege de rustgevende klanken.
In de alternatieve therapie worden ze gebruikt  voor diepgaande ontspanning op lichamelijk en geestelijk niveau.

Bij de behandelingen wordt ook nog van enkele andere geluidsinstrumenten gebruik gemaakt.